Нові умови провадження медичної діяльності полегшать життя медикам та пацієнтам


3 22 квітня набрала чинність постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики".

Документ містить положення, які сприятимуть впровадженню європейських підходів в роботу ліцензіатів, передбачається можливість для розвитку державно-приватного партнерства, приватного медичного сектору, що в свою чергу, наблизить якісні медичні послуги до населення. Зокрема:

  • надає можливість відкривати медичну практику фізичним особам-підприємцям, що не мають медичної освіти, але наймати на роботу тих, хто її має. У міністерстві переконані, що ця норма надасть можливість залучати інвестиції та розширить доступ до надання медичної допомоги у непрестижних регіонах;
  • вилучає норми щодо обов'язкової наявності у фізичної особи-підприємця вищої кваліфікаційної категорії за відповідною спеціальністю, що надає йому право створювати робочі місця та наймати лікарів за заявленою спеціальністю;
  • встановлює норми щодо якості надання медичної допомоги пацієнтам відповідно до стандартів та протоколів, затверджених МОЗ України.

Окрім сказаного вище, юристи акцентують увагу на таких новаціях:

  • для оформлення ліцензії немає необхідності подавати Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи. Провадження медичної практики здійснюється на підставі Акту санітарно-епідеміологічного обстеження приміщення за місцем його розташування,  реквізити якого зазначаються у Відомостях. Відомості, як і раніше, мають декларативний характер;
  • визначено чіткий перелік видів медичної допомоги, які можуть надаватись за місцем перебування пацієнта;
  • вилучено необхідність розробки локальних клінічних протоколів надання медичної допомоги і  дозволено діяти на підставі уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ;
  • запроваджено поняття "медичного кабінету без утворення закладу охорони здоров'я" для забезпечення медичною допомогою власних працівників (учнів, вихованців), а також для здійснення перед- та післярейсових оглядів водіїв;
  • врегульовано питання роботи спеціалістів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я;
  • молодші спеціалісти з медичною освітою відтепер мають право провадити медичну практику не тільки під керівництвом лікаря, але й самостійно.

Щодо дій ліцензіатів, які мають безстрокові ліцензії, юристи пояснюють, що відтепер вимоги Закону про ліцензування передбачають таке: якщо орган ліцензування змінює форму Відомостей, що додавались до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат зобов’язаний подати до такого органу Відомості, форму яких змінено. З метою приведення Відомостей у відповідність до нових Ліцензійних умов, ліцензіат подає у будь-який зручний спосіб Відомості за новою формою, в яких відображає, в тому числі, зміни, які відбулись у ліцензіата з моменту оформлення ліцензії (зокрема щодо обладнання, персоналу тощо).

Якщо подані документи оформлені без порушень законодавства, за результатами їх розгляду МОЗ України приймає відповідне рішення про залучення цих документів до ліцензійної справи.

Це дає можливість ліцензіату працювати в межах правового поля, усуваючи претензії з боку контролюючих органів.

10.05.2016                         За офіційною інформацією МОЗ України