Нові можливості в комплексній терапії плацентарної дисфункції
А. А. Суханова, С. Є. Савченко, О. О. Карлова, Л. М. Онищик
Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ
Український державний інститут репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини


Жіночий лікар №2 2020, стр.30

У статті представлені результати комплексного лікування плацентарної дисфункції у вагітних із затримкою розвитку плода.

У жінок основної та контрольної груп оцінювали структурні зміни плаценти, а саме: невідповідність ступеня зрілості плаценти терміну гестації, товщину плаценти, наявність кальцинозу, зміну кількості навколоплідних вод (маловоддя), особливості будови пуповини (наявність єдиної артерії пуповини).

В дослідженні було відмічено поліпшення матково-плацентарно-плодового кровотоку за даними допплерометрії у вагітних після запропонованого комплексного лікування плацентарної дисфункції.

Вивчено доцільність включення комплексного препарату, що містить аргінін, сульфат магнію, кальцій та саліцин (екстракт верби титрований) до схеми комплексної терапії плацентарної дисфункції.