Безсимптомна бактеріурія та рецидивуючий цистит у жінок: що нового?
В. І. Медведь
Відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ


Жіночий лікар №2 2020, стр.8

У статті йдеться про останні дані в питаннях лікування інфекцій сечових шляхів у жінок. Основні положення, рекомендації взято з матеріалів конгресів Європейської асоціації урологів останніх років, у тому числі 2019 року.