Дискусійні питання попередження репродуктивних втрат вагітності: нові дані


Жіночий лікар №1 2020, стр.19

Кожне клінічне рішення лікаря має ґрунтуватися на наукових фактах. Клінічні прогнози щодо тих чи інших методів лікування, засновані на теоретичних уявленнях про механізм хвороби, слід розглядати лише як гіпотези, що повинні пройти перевірку у процесі клінічних досліджень. Адже при діагнос­тиці й обранні методу лікування «вага» кожного факту тим більша, чим суворішою була наукова методика дослідження, в процесі якої цей факт було отримано. Кожне дослідження повинно мати підтвердження своїх висновків в масі подібних, інакше практичні висновки зробити неможливо.