Тонка грань: лікарська помилка чи нещасний випадок?

І. В. Дячук
Юридична група ГС «Українська медична спілка», м. Київ

Жіночий лікар №4 2018, стр.50