Тромботична мікроангіопатія в акушерстві

С. П. Посохова
Кафедра акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету

Жіночий лікар №4 2018, стр.10