Про позасудовий метод вирішення спорів — медіацію

Богдан Фущич
Юридична служба ТОВ «Консорис», м. Київ

Жіночий лікар №1 2018, стр.15