Науково-практичне видання для лікарів "Жіночий лікар"
Тільки якісна інформація для успішного лікаряДіагностика аномалій центральної нервової системи плода при скринінговому ультразвуковому дослідженні у ІІ триместрі вагітності

Л.Б. Маркін, О.С. Медвєдєва
Кафедра акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Жіночий лікар №6 2014, стр.52

Вроджені вади розвитку (ВВР) центральної нервової системи (ЦНС) плода за частотою посідають одне з провідних місць у популяції, сягаючи до 30% від усіх вад розвитку та домінуючи в їх структурі.
Останні роки відмічені зростаючою зацікавленістю дослідників вивченням ЦНС у плода, і це - не випадково, оскільки захворюваність і смертність унаслідок ВВР ЦНС посідає одне з чільних місць серед усіх вад розвитку. У більшості випадків ВВР нервової системи не підлягають хірургічній корекції та медикаментозній терапії і формують тяжку дитячу інвалідність. На сьогодні виявлено взаємозв'язок між ВВР ЦНС і фармакорезистентними формами епілепсії та епілептичної енцефалопатії у дітей.
Якщо врахувати, що можливості корекції багатьох вад розвитку обмежені, а для вад, що зумовлюють розумову відсталість, ще й малоперспективні, очевидною є необхідність розробки комплексу заходів, спрямованих на
своєчасне виявлення патології ЦНС плода.
 
Підписатися на новини і статті

Цитати «Жіночого лікаря»
Тонке акушерське чуття - результат сплаву знань, досвіду і професійної самопожертви
-В.В. Камінський
У клініці екстрагенітальної патології вагітних медицина може ставати справжнім лікарським мистецтвом
-В.І. Медведь
Позитивних результатів у профілактиці раку молочної залози можна досягти лише об’єднанням зусиль усіх зацікавлених сторін — держави, лікарів і громадян
-І.І. Смоланка
Какому из перечисленных источников Вы доверяете больше всего относительно информации о фармацевтических препаратах?