Перший з’їзд неонатологів України


Жіночий лікар №6 2007, стр.5

24-25 жовтня 2007 року в медичному житті України сталася знакова подія - у м. Одеса пройшов Перший з'їзд неонатологів країни. Форум проведено за сприяння Міністерства охорони здоров'я України, Академії медичних наук України, Одеського державного медичного університету, Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Асоціації неонатологів України.

У роботі з'їзду прийняли участь більше 250 лікарів педіатрів і неонатологів. Серед делегатів і гостей форуму були представники всіх регіонів України: головні спеціалісти обласних управлінь охорони здоров'я, співробітники кафедр педіатрії й неонатології вищих медичних учбових закладів, а також клініцисти - як досвідчені спеціалісти, так і молоді лікарі. 

Науково-практична програма включала біля 50 доповідей із важливих тем і проблем сучасної клінічної неонатології. Зокрема, обговорювалися: організація та забезпечення медичної допомоги новонародженим; сучасні неонатальні технології діагностики, лікування та профілактики; клінічні настанови лікування й виходжування новонароджених; інтенсивна терапія й виходжування дітей із малою масою тіла; необхідність удосконалення пренатального моніторингу під час вагітності високого ступеня ризику та ін. Розглядалися організаційні проблеми, лікувальні алгоритми й технічне забезпечення відділень неонатології та інтенсивної терапії новонароджених. Червоною стрічкою з'їзду стало обговорення перших результатів запровадження в Україні критеріїв реєстрації перинатального періоду відповідно до рекомендацій ВООЗ.


Роботу форуму відкрив і скеровував завідуючий кафедрою педіатрії й неонатології Одеського державного медичного університету (ОДМУ), член-кореспондент АМН України, професор Аряєв Микола Леонідович. Високий рівень і значимість заходу підкреслили у своїх виступах і вітаннях учасників з'їзду керівники системи охорони здоров'я й неонатологічної служби країни.


Заступник міністра охорони здоров'я України Мусієнко Андрій Володимирович охарактеризував з'їзд, як давно очікувану, необхідну та актуальну подію. Тривалість перинатального періоду складає близько 1% від тривалості життя, але саме цей період є надзвичайно важливим, так як він являється «фундаментом» здоров'я людини. Розуміючи важливість даного питання, Урядом України в поточному році було виділено близько 120 млн. грн. в рамках фінансування Загальнонаціональної Програми «Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 рр.». На жаль, залишається багато невирішених питань. Так, у структурі дітей, які померли до одного року, значну частку займають доношені діти, що свідчить про недостатню діагностику в перинатальному періоді. Аналіз показників свідчить про те, що це діти, які народилися в матерів із тяжкою екстрагенітальною патологією, мали меконіальну аспірацію, внутрішньоутробне інфікування, асфіксію не сумісну з життям. «В умовах демографічної кризи в країні, збереження життя кожної дитини набуває важливого значення, саме Ваше життя, серця й руки покликані це робити», - підкреслив заступник міністра, звертаючись до спеціалістів.  


Ректор ОДМУ, академік АМН України Запорожан Валерій Миколайович зазначив, що не тільки в Україні, а й в усьому світі назрівають проблеми, які можливо вирішити, тільки об'єднавши  зусилля лікарів, учених і керівників держав. При вирішенні проблем, з якими пов'язане здоров'я людини протягом усього її життя, необхідно пам'ятати, що найголовніші виникають уже в неонатальному періоді. Тому неонатологія більше ніж будь-яка інша спеціальність, потребує сильного оснащення й потужної матеріально-технічної бази - галузь мусить бути у всеозброєнні. Сьогодні неонатологія виділяється в окремий і дуже відповідальний сегмент педіатрії. Валерій Миколайович висловив надію, що проведення з'їзду й грамотне доведення до керівників держави актуальності спеціальності дозволить змінити систему фінансування неонатології. У наш час в усьому світі розглядають плід, як особистість. Тому перебудовується система неонатальної допомоги, створюються потужні перинатальні центри, які дають можливість акушерам-гінекологам і неонатологам разом вирішувати проблеми. «Я, як акушер-гінеколог, надіюсь, що перший з'їзд неонатологів не тільки окреслить практичні й наукові етапи розвитку дисципліни, а й ще більше нас зблизить, здружить і дасть можливість разом вирішувати насущні проблеми для нашої держави».


Проректор НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Гойда Ніна Григорівна повідомила, що перша кафедра неонатології була відкрита в м. Києві в НМАПО ім. П.Л. Шупика. «Можна по праву вважати, що ця кафедра є колискою, яка виплекала, як спеціалістів, переважну більшість із Вас. Ми всі разом пройшли складний шлях становлення національної служби неонатальної допомоги, і Ви повинні гордитися цим. Саме Ви не тільки надаєте індивідуальну допомогу кожному новонародженому, а їх народжується понад 400 тис.  щороку, не тільки надаєте допомогу сім'ї, а й формуєте імідж держави. Я кажу це не безпідставно, тому що саме рівень смертності дітей першого року життя, де найбільша питома вага втрат припадає на неонатальний період, є показником соціально-економічного й культурного розвитку держави... Вашу нелегку, відповідальну працю можна порівняти тільки з працею бджолиної сім'ї, адже Ви з крупинок вибудували струнку систему неонатальної допомоги в Україні. Хочу Вам побажати здоров'я, натхнення й у подальшому представляти нашу галузь так, як Ви це робили до сьогодні».


Директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, академік АМН України Антипкін Юрій Григорович назвав Перший з'їзд неонатологів України - форумом усієї педіатрії. «Те, що перший з'їзд неонатологів відбувається в м. Одеса - не випадковість. Ми любимо це місто за його природну теплоту й теплоту людських відносин. Ми гордимося прекрасним медичним університетом м. Одеси, який дав світу багатьох учених, у тому числі й в області неонатології. Достатньо згадати тільки школу Бориса Яковича Резнікова, послідовники й учні якого, присутні в цьому залі й розвивають галузь. Завдяки одеським ученим, ми маємо унікальні монографії, які стали настільними книгами, у першу чергу, неонатологів і педіатрів. Ми горді, що в Одесі є справжня школа вітчизняної неонатології - скарбниця науки й практики. Перинатологія й неонатологія тісно поєднані разом і тільки так ми можемо вирішити ті питання, які покладаються на неонатологію. Я хочу поздоровити всіх присутніх із цією подією, адже Ви задаєте тон усій педіатрії», - зазначив Юрій Григорович.


Перший замісник начальника Управління охорони здоров'я і медицини катастроф Одеської обласної державної адміністрації, кандидат медичних наук Кондратюк Тетяна Григорівна розповіла про науковий медичний потенціал Одеської області й досягнення кафедри госпітальної педіатрії та неонатології ОДМУ: розроблено нові методи лікування та профілактики гемолітичної хвороби новонароджених; удосконалено способи ведення новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку; розроблено стратегію профілактики синдрому раптової смерті дітей; удосконалені підходи до попередження та лікування внутрішньошлуночкових крововиливів у новонароджених, гіпоксично-ішемічних уражень центральної нервової системи; розроблено концепцію протидій жорстокому поводженню з дітьми; розроблено та удосконалено алгоритми профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. В Одеській області працює 77 лікарів-неонатологів, більше 70% із них, мають першу та вищу кваліфікаційну категорію. За останні роки в області створено сучасну модель надання медичної допомоги новонародженим - пологово-лікувальні заклади різних рівнів, з них 4 - відділення реанімації новонароджених, 3 - патології новонароджених. В області працює центр екстреної медичної допомоги дітям, який виконує понад 300 виїздів на рік. На базі пологового відділення та причетних структурних підрозділів і служб обласної клінічної лікарні в 2006 році створено перинатальний центр потужністю на 210 ліжок.

Заслужений діяч науки і техніки України, професор, начальник міського Управління охорони здоров'я Якименко Олена Олександрівна повідомила, що в поточному році вдалося профінансувати 8 млн. грн., закупити обладнання і створити в кожному пологовому будинку м. Одеси реанімаційні ліжка для новонароджених. Виділені кошти на реконструкцію перинатального центру другого рівня в 5-му пологовому будинку міста. Спільними зусиллями лікарів неонатологів, акушерів-гінекологів, за підтримки міського Управління охорони здоров'я вдалося стримати показники перинатальної смертності й, навіть, дещо знизити їх.

Пленарне засідання розпочалося з виступу Начальника Управління материнства, дитинства та санаторної справи МОЗ України Бондаренка Володимира Васильовича - «Сучасні підходи до організації та забезпечення стратегічних питань охорони материнства та дитинства». Доповідь була присвячена особливо актуальним і проблемним питанням. Зокрема, були озвучені деякі, на жаль, невтішні, показники перинатальної смертності. Так, питома вага померлих новонароджених серед усіх померлих дітей віком до 1 року в Україні складає 57,6%; у структурі малюкової смертності за терміном гестації (2006 рік) доношені діти - 60,3%, що являється негативним показником. 33% матерів померлих дітей у віці до 1 року, мали екстрагенітальну патологію. 49% матерів, померлих дітей у віці до 1 року мали ускладнення вагітності, 39% матерів, померлих дітей у віці до 1 року мали ускладнення пологів, 35% матерів, померлих дітей у віці до 1 року не були під наглядом лікаря до 12 тижнів вагітності. 45% дітей які померли у віці до 1 року мали інфекцію перинатального періоду. «Беручи до уваги озвучені цифри, виникає дуже багато питань щодо якості роботи відділень екстрагенітальної патології, жіночих консультацій, перинатальних центрів», - зазначив В.В. Бондаренко.

Друге місце в структурі дитячої смертності займає смертність від вроджених вад розвитку. При цьому, тільки 21% жінок проводилося дослідження в медико-генетичних центрах. «Вроджені аномалії» стали причиною смерті в 1178 дітей. У той же час, УЗД під час вагітності було проведено: одноразово 18,3%, дворазово - 67,6% матерям померлих дітей від вроджених вад розвитку у віці до 1 року. Питома вага новонароджених, померлих у першу добу життя, від усіх новонароджених в Україні складає 34,4%.

«Щодо динаміки смертності новонароджених в акушерських стаціонарах за причинами, то на першому місці в 2005 році була внутрішньочерепна родова травма. Після проведення селекторної наради, цей показник знизився, але зросла кількість внутрішньошлуночкових і субарахноїдальних крововиливів, при майже незмінному загальному показнику. То навіщо ж ми робимо такі перерозподіл?! Давайте дізнаємося істину причину, визначимо - на що ми повинні впливати разом з Вами, який план дій ми повинні виробити!», - закликав Володимир Васильович.  Не дивлячись на те, що сьогодні створені обласні, міжобласні медико-генетичні центри, які оснащені найсучаснішим обладнанням, практично на одному рівні, протягом останніх декількох років, залишаються вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення. Доповідач підкреслив: «Надзвичайно проблемним питанням залишається рівень перинатальної смертності після переходу на вагові показники згідно рекомендацій ВООЗ. Так, за дев'ять місяців 2007 року показник перинатальної смертності нижчий, ніж у 2006 році за цей же період - 10,8 проти 15,15!!! Чи це можливо?! Це при тому, що перехід на реєстрацію новонароджених вагою 500 г в 22 тижні вагітності передбачає збільшення показника на 40%!!! Рівень новонароджених із масою тіла 599 г в Україні знизився в 2,5 рази! Це вимагає звернути особливу увагу на достовірність статистичних даних, з метою вилучення випадків штучного заниження як вагової категорії, так і терміну вагітності!».  

ВООЗ визначила стратегію здоров'я для всіх у 21 сторіччі, згідно з якою забезпечення «здорового стандарту» в житті дитини - найбільш пріоритетне завдання, яке стоїть перед будь-яким суспільством. Однією з перевірених стратегій покращення стану здоров'я жінки й малюка є ініціатива «безпечного материнства». Серед шляхів досягнення даної мети, на першому місці стоїть - реальна статистика материнської й перинатальної смертності, а також: «правильна» регіоналізація, зниження ліжок патології вагітних, створення національного комітету з доказової медицини, впровадження протоколів та контроль ефективності, створення інституту експертизи. Результатами втілення акушерських протоколів мають стати: єдині принципи діагностики та лікування ускладнень вагітності, демедикалізація, зменшення кількості госпіталізацій, зменшення витрат на медичне обслуговування, підвищення ефективності допомоги, зниження показників материнської, перинатальної, неонатальної, материнської захворюваності та смертності, підвищення задоволеності пацієнтів. 

Організація Першого з'їзду неонатологів України мала досить високий рівень. До можливості отримати нову інформацію, прослухати сучасні, цікаві, актуальні доповіді вчених і провідних фахівців додайте: комфортний зал; якісне звуковий і відеосупровід; інформаційні матеріали для гостей; виставку медичної продукції, де було представлено сучасне обладнання, медикаменти, витратні матеріали для виходжування новонароджених; перерви на каву, під час яких продовжувалося спілкування та обмін досвідом. Усе це стало можливим, у тому числі, і завдяки всебічній підтримці компанії Nutricia (Нутриція) - головного фінансового й організаційного партнера симпозіуму.  

Два дні в Одесі проминули непомітно. Усі учасники й гості везлили із собою додому часточку тепла південної перлини України - Одеси, приємні враження та емоції, а також нові знання й корисну інформацію, щоб застосувати їх у такій важливій справі, як охорона здоров'я новонародженої дитини.  

Підготувала Мартиненко Л.В.