Доповіді


  Анестезіологічне забезпечення при прееклампсіїв пологах

  Емболія амніотичною рідиною: загальний огляд, багатоцентрове дослідження і практичний підхід

  Александер Іосковіч, Керівник відділення  анестезіологічного забезпечення акушерсько-гінекологічної клініки Shaare Zedec Medical Center, Президент асоціації акушерських анестезіологів Ізраїлю, викладач Ізраїльського Університету

   

  Сучасні підходи до оцінки внутрішньоутробного стану плода

  Світлана Жук, д.мед.н., професор, зав. каф. акушерства, гінекології і медицини плода НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ,

  Надія Пехньо, Доцент кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НМАПО ім. П. Л. Шупика

   

  Захворювання печінки і вагітність: підводні камені диференційної діагностики

  Юліанна Дубоссарська, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології  і перинатології ФПО Дніпропетровської державної медичної академії

   

  Система згортання на сучасному етапі: діагностика, моніторинг і тактика лікування

  Леонід Дубей, д. мед. н., професор, керівник центру тромбозів і кровотеч, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

   

  Гінекологічні захворювання, як фактор ризику тромбозів

  Тетяна Струк, доцент кафедри акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти

   

  Профілактика тромбоемболічних ускладнень в практиці акушера-гінеколога

  Інфузійна терапія в період вагітності

  Володимир Медведь, д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, керівник відділення внутрішньої патології вагітних ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України”, м. Київ

   

  Грип і пневмонії у вагітних: контраверсійні питання сучасної терапії

  Олена  Хоменко, к. мед. н., лікар-анестезіолог вищої категорії відділення інтенсивної терапії та реанімації загального профілю Київської обласної клінічної лікарні №1

  Руслан Ткаченко, д. мед. н., професор каф. акушерства, гінекології  і  репродуктології  НМАПО ім. П. Л. Шупика, Головний спеціаліст з питань акушерської реанімації ГУОЗ м. Києва