Програма і слайдові доповіді


  Сучасні алгоритми лікування безпліддя на етапі жіночої консультації: від проблем до програми дій

  Микола  Грищенко, д.мед.н., проф. кафедри акушерства і гінекології №2 Харківського Державного медичного університету

   

  Запорука репродуктивного успіху — двокомпонентна складова (акцент на чоловічу фертильність)

  Світлана Жук, д.мед.н., професор, зав. каф. акушерства, гінекології і медицини плода НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ

   

  Медико-генетичне консультування в акушерстві і гінекології

  Валерій  Зукін, к.мед.н., віце-президент Української асоціації репродуктивної медицини, член правління Європейського товариства репродукції людини і ембріології (ESHRE),  директор клініки "Надія"

   

  Скринінг вагітних на анеуплоїдії – сучасний стан проблеми

  Ліна Базель, проф., керівник відділення клінічної генетики медичного центру "Шнайдер", керівник Інституту генетики Реканаті при лікарні "Бейлінсон" (Ізраїль)

   

  Звичне невиношування вагітності. Як допомагають методи допоміжних репродуктивних технологій?

  Ірина Судома, д.мед.н., професор, член Європейського товариства репродукції людини і ембріології (ESHRE), директор з науки і розвитку клініки “Надія”

   

  Лікування безпліддя: коли терапевт має сказати «ні»?

  Володимир Медведь, д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, керівник відділення внутрішньої патології вагітних ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України”, м. Київ

   

  Вік жінки та оваріальний резерв. Чи вирішує проблему кріоконсервація яйцеклітин?

  Віктор Веселовський, Член Американської асоціації репродуктивної медицини (ASRM), представник від України в консорціумі IVF-моніторингу Європейського товариства репродукції людини і ембріології.